Kvarnarna i Ölkestorp

Sjötofta Hembygdsförening har iordningställt detta vackra kvarnområde här i Ölkestorp där Du kan se både Skvaltakvarn, Ölkestorps kvarn och Lilla Hanabo,s magasin i härligt naturskön miljö. Området häromkring erbjuder vandringleder och plats att rasta på. Vackra skyltar visade Dig vägen hit. Ölkestorp förekommer i jordaboken redan 1567 så det är  historisk plats kvarnarna står på. Marken tillhör idag kyrkan.

Den 28 oktober 1957 ber Petri Nilsson Stiftsnämnden i Göteborg  om tillstånd att få placera en skvaltakvarn från hemanet Erikstorp på kyrkans mark. Det fick han också. 1993 flyttades kvarnen från Sjötofta stationssamhälle till Ölkestorp. Kvarnen skänktes till hembygdsföreningen av bjälkhuggare Erlander Petterson i Erikstorp. Vad är då en skvaltakvarn eller enfotakvarn som den också kallas. Jo det är en enkel vattendriven kvarn med lodrät drivaxel. Rotationen åstadkoms genom ett vågrätt skovelhjul som sitter i axelns nedre ände. Skoveln var en fot. Kvarntypen uppstod under tidig medeltid.

Den andra större kvarnen härstammar från tidigt 1800-tal och var enligt uppgift i drift fram till mitten av 1950-talet. Den beboddes först av Johannes Jönsson. Den siste brukaren var Axel Johansson.

I hjulkvarnen finns vykort att köpa med kvarnarna.
Skriv gärna i vår gästbok också som finns på samma ställe.

Erlander Pettersson i Erikstorp framför den skvaltakvarn som nu står här i Ölkestorp.

Sjötofta Hembygdsförening

Spångbergs Data 0325-63090

Åter till hembygdssidan